HZ. NUH (A.S)’ TAN BİZE KALANLAR…

Kur’an’ın getirdiği mesajlar genelde insanlığa (Bakara 2/185) özelde ise Mü’minlere (Neml 27/2) Müslümanlara (Nahl 16/102) Müttekîlere (Bakara 2/2) yol gösterici bir kitaptır. Cahiliye perspektifini eleştiren (Duhâ 93/7) cahiliye karanlığından vahyin aydınlığına çıkaran yol olan Kur’an’ın (İbrahim 14/1) geçmiş ümmetlerin Peygamberlerine yaptığı yanlışlarının (Zariyât 51/52) gündeme getirerek (En’âm 6/34) bir bilinç kazandırmayı amaçlamıştır.

Allah’ın değişmez kanunu olan yasalara tabi olarak (Fetih 48/23) herkesin ulaşması için şehirlerin merkezlerine gönderdiği (Kasas 28/59) yapılan uyarıları anlamaları için her ümmetin kendi ana dili ile gönderilen mesajlara (İbrahim 14/49) itaat edilmesini istediği Peygamberlerin (Nisâ 4/64) ortak özelliği; tevhit inancını anlatmaktır. (Enbiyâ 21/25)

Allah’ın kendisinden aldığı sözü yerine getirmek için (Âli İmrân 3/ 81) meleklerden ve insanlardan seçimde bulunabileceği kaidesinden yola çıkarak (Hac 22/75) kendisini seçip (Âli İmrân 3/33) vahiy veren (Nisâ 4/163) çok güvenilir (Şuarâ 26/107) daimi şükür sahibi bir kul olan (İsrâ 17/3) ve yaşadığı dönemdeki insanlara tevhit inancını dile getirip onların yanlışa düşmemeleri için uğraşan ama eğitim ve öğretim hakkı elinden alındığı için (İbrahim 14/ 9) Allah’tan yardım isteyen (Mü’minûn 23/27) önüne çıkan musibetlere sabır edip ( En’âm 6/34) Allah’ın selamını hak eden (Saffât 37/79) bir Peygamber.

Kendisinin de Allah’tan başkasına ibadet etmemesi gerektiği bilgisini aldıktan sonra (Zümer 39/65) bu bilgiyi toplumuna aldığı gibi ileten (A’raf 7/59) ama o toplumun ileri gelenlerinin bu yeniliğe kapalı olduğu için kendisine hakaret eden (A’raf 7/ 60) ona tabi olanlarına ise alaycı gözle bakılan (Hûd 11/27) yalanlanan (Kâf 50/ 14) iftiraya maruz kalan (Mü’minûn 23/25) ve bu yüzden de çok incinen (Kamer 54/9) bir Peygamber.

İnsandan Peygamber olamayacağını, aksine bir Melek’in peygamber olması gerektiğini kendisine söylenen (Mü’minûn 23/24) yaptığı tebliği kafirler tarafından “Ego tatmini” olarak algılanan, melek olamayacağını ifade ettiği halde (Hûd 11/31) asiliğe devam edilen (Hâkka 69/10) azgın ve zalim (Necm 53/52) bir zümreyle mücadele eden bir Peygamber.

Getirdiği vahye gönülden uyanlardan dolayı gökyüzünün bile etkileneceğini (Nûh 71/11) bu etkileşimin ekonomik ve nüfus artışı gibi bir karşılığı olacağını anlattığı halde (Nûh 71/12) kendisine “Delirmiş ve gözetim altında tutulması uygundur ” diye rapor verilen ve iftiraya uğrayan (Mü’minûn 23/25) bunun neticesinde acizliğini anlayıp Allah’tan yardım isteyen (Şuarâ 26/118) bir Peygamber.

Çevresindeki insanlara gece gündüz demeden tebliğ eden (Nûh 71/5) bu tebliğ yaparken maddi bir beklentisi olmadığını söyleyen (Şuarâ 26 /109) muhatapları tarafından “Tutumundan geri adım atmazsa taşlanmakla” şantaj yapılan (Şuarâ 26 /116) büyük kumpaslar kurulduğu halde (Nûh 71/22) yine de kendine verilen vahye iman edenleri yanından ayırmayan (Şuarâ 26 /114) bir Peygamber.

Çok uzun yıllar tebliğe devam eden (Ankebût 29/14) tebliğ yöntemlerini zaman zaman değiştirip kimi zaman özel, birebir kimi zamanda kamuya açık yerlerde yaptığı halde (Nûh 71/8-9) kendisine inanların sayısı oldukça az olan (Hûd 11/40) ve sonuç vermeyince Allah tarafından kendisine gemi sanayisi kurup gemi icat etmesi gösterilen (Mü’minûn 23/24) bir Peygamber.

Çivilerle tahtaları birleştirip (Kamer 54/13) Allah’ın bildirdiği şekilde yapmaya çalıştığı geminin (Mü’minûn 23/27) yapımı esnasında çalışmayı görenler tarafından alay konusu yapılan (Hûd 11/38) gemi tamamlandıktan sonra kendine iman edenler ile hali hazırda bulunan şeylerden birer çift alarak (Hûd 11/40) Allah’ın adını anarak suda ilerleyen (Hûd 11/41) gemiye binenler ile ileride yeni bir medeniyet kuran (Yunûs 10/73) bir Peygamber.

Aynı çatı altında yaşayan ve aynı yastığa baş koyduğu hanımını (Tahrîm 66/10 ) besleyip büyüttüğü ve bunca uyarıda bulunduğu evladını düşmanları ile aynı safta bulan (Hûd 11/45) hanımı ve ümmeti için Allah’a dua eden (Mü’minûn 23/28) ama maalesef Allah’ın, her ikisi için de dua etmeyi kendisine yasakladığı (Hûd 11/46 - Mü’minûn 23/28) gözünün önünde iken dev dalgaların görüş mesafesini kapatarak boğulmalarına şahit olan (Hûd 11/43) bunların daha dünyada iken cehennemlik olduğu bildirilen (Tahrîm 66/10 - Nûh 71/25) bir Peygamber.

Mağlup olduğunu itiraf edip Allah’tan yardım isteyince duanın hemen peşi sıra (Kamer 54/10) gökten inen su ile yerden çıkan suların birleşmesiyle (Kamer 54/12) oluşan (Hûd 11/42) su kitlelerinden kendini ve inanaları kurtaran (Enbiyâ 21/76) Allah’a hamd eden (Mü’minûn 23/28) ayrıca tüm Mü’minlere ve anne babasına dua etmeyi unutmayan (Nûh 71/28) bir Peygamber.

Beyaz Önlüklü, Siyah Stetoskoplu ve Mavi Doktor Dosyalı Bay ve Bayan Gülümseyen Doktor

Hafızlığı Kodlama Metodları Hakkında Bilgi Almak İstermisiniz!

Aklınıza takılan ve sayfamızda cevap bulamadığınız tüm sorularınızı sormak ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki butona tıklayarak iletişime geçebilirsiniz

Detaylı bilgi ve Satın almak için iletişime geçebilirsiniz!