Dini Tartışmalarımız Hangi Yaralarımıza Merhem oldu ki ?

Allah, Levh-ı Mahfuz’dan (Bürûc 85/22) şerefli bir elçi vasıtası ile (Tekvîr 81/19) vahyi Peygamberin kalbine indiren (Bakara 2/97) iman etmeyi insanlığa sevdirip süsleyen (Hucurât 49/7) insanın yaptığı yanlışlarına razı olmadığını (Zümer 39/7) aksine emirlerini yerine getirdiği takdirde mutluluğu (Nahl 16/97) birbirlerine bağlılığı (Meryem 19/96) yeryüzünün iktidarını vaat ederek (Nûr 23/55) insanlığın ihtilaf ettiği konularda problemlerin çözümünde vahyi baz almasını istemiştir .(Nahl 16/64)

Gönderdiği Peygamber vasıtası ile bu ihtilafları çözme yollarını göstermiş (Nisâ 4/105) inanmışların Peygamber’in dolayısıyla Allah’ın verdiği bir hükümde başka bir tercih hakkı olmadığını belirtmiştir. (Ahzâb 33/36) Allah’ın kendisine itaatin ancak Peygambere itaatten geçtiğini ısrarla dile getirerek (Âli İmrân 3/32, Nisâ 4/80, Mâide 5/92, Enfâl 8/1, Teğâbün 64/12 ) kurtuluşa giden yolun köşe taşlarını (Nûr 23/56) insanlığa sunmuştur.

Allah’ın Kur’an-ı Kerimi’nde emir ve nehy/yasak olan kanunları vardır. (İsrâ 17/23, En’âm 6/151-152-153) Bunların ihlali toplumların her alandaki gidişatını sekteye uğratır. (Neml 27/58, Enfâl 10/54, Ahkâf 46/24, Şuarâ 26/157) Bu kanunlar futbol maçındaki çizgilere benzer. Nasıl ki, topun çizgiyi geçmesi halinde yapılan asist ile atılan gol, UEFA kanunlarına göre geçersiz sayılıyor dolayısıyla o takımın lehine puan verilmesine mani oluyor ise dini konularda da Allah’ın kırmızı çizgileri ihlal edildiğinde (Nisâ 4/13) o amelin sevaba dönüşmesine mani olup geçersiz sayılmasına vesile olmaktadır. (Âli İmrân 3/21-22)

İnsanoğlunun az bir zaman konaklama yeri olan dünya hayatında (Nahl 16/117) her bireyin bir meşgalesi (Leyl 92/4) vardır. Kimisi zengin (Kasas 28/76) kimisi fakir (Zariyât 51/19) kimisi hasta, kimisi sağlıklı (Müzzemmil 73/20) kimisi amir, kimisi memur olarak (Zühruf 43/32) hayat sürerken herkesin ortak avangardı olan imtihan (Mülk 67/1) süreci devam etmektedir. Bu süreçte insanın kendine yol gösterecek, kendini mutlu kılacak yollar arama telaşı ise kıyamete kadar sürüp gidecektir.

________

"Okumak” emri ile start verilen (Alak 96/1) dinimizin ilk buyruğu, bilgi kapasitesini doğrudan etkilemekte, bireyin emeği nispetinde (Necm 53/39) bilgi depolanmasını sağlamaktadır. Günümüz Müslümanlarının tamamının Kur’an’ın tüm bilgilerine ve teferruatına vakıf olma imkanı/ ihtimali mümkün olmadığından kendine gerekli olan bilgileri ikinci bir şahıstan duyarak öğrenme gereksinimini zorunlu kılmıştır. Ayrıca Kur’an’ın anlaşılmasındaki çabalar değişik bakış açılarını (Te’vil) beraberinde getirmiş ve bu durum Müslümanların zihinlerin daha da teşviş hale gelmesine vesile olmuştur.

Aslında Kur’an’ın anlamını baştan sona güvenilir bir mealden okuyan herkesin Allah’ın muradının ne olduğunu üç aşağı beş yukarı anlamasının önünde hiçbir engel yoktur. İslam ulemâsı Müslümanların buna vakit ayır(a)madığını önceden tahmin etmiş olacaklar ki, Kur’an’ın ve yaşayan sünnet çerçevesinde konuları ele alıp bir hap misali Müslümanların önüne 54 farz olarak koymuşlardır.

________________

Konumuza geri dönersek, dini konularda neleri konuştuğumuzu tespit etmemiz aslında dinin neresinde olduğumuzun göstergesidir. TV ekranlarında, sosyal medyadan tartıştığımız konulara bir göz attığımızda bu tartışlarımızın bugünün Müslümanlarının hangi siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik problemlerine ilaç olduğu hususu vicdanlardaki istifhamları gün yüzüne çıkarmaktadır.

Örneğin;

- Hz. Adem’in babası var mıdır?

- Hz. Adem ile Hz Havva’nın çıkarıldığı cennet bu dünyada mı, yoksa asıl cennette midir?

- Kabir azabı var mıdır?

- Kabirdeki kefen yanacak mıdır, yanmayacak mıdır?

- Kıyamet ne zaman kopacaktır?

- Hz. İsa öldü mü, yoksa halen sağ mıdır?

- Mehdî gelecek midir?

- Hz. Nûh kaç sene yaşadı?

- Kur’ân’ı Kerim’in ayet sayısı kaçtır?

- Cennetteki huriler erkeklere mi hitap ediyor?

- Cennette hangi dil ile konuşulacaktır?

- Cennet ve Cehennem şuan mevcut mudur, değil midir ?

- Cennet ve Cehennem ebedî midir, sonsuz mudur?

- Namaz kılarken ayakların aralığı kaç cm olmalıdır?

- Deve idrarının hükmü nedir?

- Kimin şeyhi ve cemaati daha iyidir?

- Rabıta var mıdır, yok mudur? vs

Bu ve buna benzer sorularla Müslümanların gündemi meşgul edilmiş, insanlar sanki sadece bu sorulardan sorguya çekilecekmiş gibi bunların üzerine yoğunlaştırılmış, asıl konuları tali konularla takas yaparak dinini yaşadığı zannettirilmiştir!!!

Ayrıca kimi Müslümanların mensup olduğu grup/cemaat/tarikatların adeta “Hakikatler sadece bizden sorulur ” anlayışı ile anlatıla gelen andaçlara kulak kabartıp bunlar üzerinden birbirlerine üstünlük sağlama yarışına girmesi, bu yapıların verdiği fetvaların sorgulanamaz!! sanılmasının doğurduğu aristokrasi algısının hakim olması, kutuplaşmalar ve kendinden olmayana karşı kalın çizgiler çekilmeye başlanılıp ve bunu da “Din” adına yapılan Cihat !! Tebliğ !! Emr-i bil ma’ruf !! gibi algılanmaya başlanılmasının sonucunda..................

geriye kalan sadece bir “HİÇ” olduğu akla hiç gelmemişti. Şimdi üzerinde bunca durduğumuz bu sorular ;

- Ümmetin hangi sosyal problemlerini çözmeye katkı sağladı?

- İslam ülkelerindeki meydana gelen zulümlerin hangilerini engellemeye yardımcı oldu?

- İnsanlık için yetiştirilmiş bir ümmet olma (Âli İmrân 3/110 ) rolümüze hangi katkıyı sağladı?

- Aile içinde meydana gelen huzursuzlukların kaçta kaçını yoluna koydu?

- Anne-babasına bakmaktan aciz hale gelen evlatlara neler verdi?

- Gelecekte insanlığın yararına olacak hangi buluşlara çığır açtı?

- Hangi haramın azalmasına öncülük yaptı ?

- İnsanlığın hedonist dürtülerini ne kadarını kontrol altına alabildi ?

- Gruplara ayrılan Müslümanlar, bu sorularla birbirlerine daha çok mu kenetlenmiş oldu? vs.vs.vs

Halbuki zihinler şu konular ile meşgul olması gerekmez miydi??

- Kul hakkı (En’âm 6/151-152-153)

- Rüşvet (Bakara 2/188)

- Kumar (Mâide 5/90)

- Faiz (Âli İmrân 3/278)

- Zina (Furkân 25/68)

- İçki (Bakara 2/219)

- Hırsızlık (Mâide 5/38)

- Kamu hakkını ihlal edip yetim hakkı yemek (Nisâ 4/29)

- İftira (Nisâ 4/112)

- İsraf (İsrâ 17/27)

- Dedi-Kodu (Hucurât 49/12)

- Laf taşımak (Kalem 68/11)

- Nefsini putlaştırmak (Câsiye 45/23)

- Namazın sosyal hayattaki etkileri ( Ankebût 29/45)

- Anne – baba hakkı (Lokmân 31/14)

- Komşu hakkı (Nisâ 4/36)

- Hukuku yanıltmak ( Nisâ 4/135)

- Hukuka nefsî arzularını karıştırmak (Mâide 5/49)

- Yalan yere şahitlik (Mâide 5/8)

- Ticaret ahlakı (Mütafffîn 83/1-2-3)

- Basın ahlakı (Nisâ 4/83)

- Kamu hakkını ihlal edip yetim hakkı yemek (Nisâ 4/29)

- Siyasi ahlak (Saff 61/2)

- Toplumun düzenini bozmak (Mâide 5/33)

- Müslümanın izzeti (Mâide 5/)

- Gasp (Nisâ 4/10) - Çocuk istismarı (Nisâ 4/6)

- İnsanın canına kıymak (Mâide 5/32)

- Kadına değer vermek (Nisâ 4/19)

- Sözünde durmak (Ra’d 13/20)

- Gönlü ile ağzı arasındaki çelişki (Fetîh 48/11)

- Doğayı korumak (Â’raf 7/19)

- Dinde gruplaşmanın getirdiği sonuçlar (Rûm 30/32)

- Din adına Allah’ın demediği şeyi söylemek (Âli İmrân 3/78)

- Kafasına göre haram helal belirlemek (Yunûs 10/59)

- Eğitim öğretimde neler yapılacağını tespit (Bakara 2/151)

- İhtiyaç sahiplerini geri çevirmek (Yâsin 36/47)

- Yapılan yardımları başa kakmak (Bakara 2/ 264)

- Aklı kullanmak (Yunûs 10/100)

- Aile içi problemler (Teğâbün 64/14)

- Yanlışları düzeltme mekanizmaları (Nisa 4/59)

- İnsanların dünyalık menfaatler için ahiretini yok etmesi (İbrâhim 14/3) vs vs.

En azından bu problemleri çözmek için dinimizi analiz etseydik eminim ki insanların ahiretine katkı sağlayacak paradigmaları onlara kazandırmış olur -belki de- bugünün gençliğinin kahir ekseriyetini böyle salpa, hedonist bir halde bırakmamış olurduk.

Bizden sonraki gelen kuşağın dini hassasiyetlerine yeterince cevap veremeyen kuşak olma yerine, onları tatmin eden, onları doyuran bir bilgi birikimimiz ile onlara daha iyi bir hayat projesi sunabilirdik ama yapamadık vesselam !!!

Beyaz Önlüklü, Siyah Stetoskoplu ve Mavi Doktor Dosyalı Bay ve Bayan Gülümseyen Doktor

Hafızlığı Kodlama Metodları Hakkında Bilgi Almak İstermisiniz!

Aklınıza takılan ve sayfamızda cevap bulamadığınız tüm sorularınızı sormak ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki butona tıklayarak iletişime geçebilirsiniz

Detaylı bilgi ve Satın almak için iletişime geçebilirsiniz!