GÖKYÜZÜNDE NELER OLUYOR?

Allah’ın sunduğu nimetleri insanoğlu saymaya kalksa ebette buna gücü yetmeyecek olması (İbrahim 14/34) gece ve gündüzün ardı ardına gelerek (Furkan 25/62) insanlığa hizmet eden (İbrahim 14/33) güneşin ışık ve ısı (Yunûs 10/5) ayın da ışığı yansıtan olması (Furkân 25/61) dahası gökteki her şeyin (Casiye 45/22) kendisini tanıyıp ibadet etmesi için gönderilen insana (Zariyat 51/56) amade kılındığı ayrıca bereket kaynağı (Mü’miun23/18) olan bir mekan.

Sema’nın ve yerin aslında önceden bir olup sonradan ayrıldığı (Enbiyâ 21/30) duman haline dönüşüp (Fussilet 41/11) yaratmanın 3.aşamasını teşkil eden ve aynı zamanda vahiy alma özelliği olan (Fussilet 41/12) aşama aşama katmanları (Nuh 71/15) ve yer yüzü ile arasında mesafeler olan (Ğaşiye 88/18) kendisine ne kadar bakılırsa bakılsın asla bir uyumsuzluk görülemeyip gözlerin bile aciz kaldığı (Mülk 67/7-8) her an genişleyen (Zâriyât 51/47) insanların gök’ün bir bölümüne ulaştığı halde kendisinde bulunan muhteşem sistemi gösteren (Yûsuf 12/105 ) ayrıca Allah’ı gürleyerek tesbih eden (Ra’d 13/13) bu gürlemeden meydana gelen elektrik akımı ile gözleri alan (Nur 23/43) bir mekan..

Amaca yönelik olduğu için de (Yunûs 10/5) hareket eden gezegenleri (Yasin 36/40) hava boşluğunda barındıran çift kanatlı hayvanları (Nahl 16/79) koyduğu denge ile havada tutan (Rahman 55/7) kendi içinde gezegenler/yıldızlar ile (Saffat 37/6) süslü (Hicr 15/16) direksiz gördüğümüz (Ra’d 13/2) Allah’ın kudreti ile havada tutulmazsa yok olacak olan (Sebe’ 35/41) bir mekan..

Nimet ve belaların yani bütün işlerin insanlığın ameline bağlı olması (Maide 5/65) insanın eylemlerindeki oluşumlarına göre bereket (A’raf 7/96) veya musibet olarak yer yüzüne tekrar inmesi (Kamer 54/12) Allah’ın gökle konuşup göğün ilahi sözü anlayıp emre boyun eğdiği yer kürenin gök’e zaman zaman eşlik ettiği (Hûd 11/44) ve Allah’ın işlerinin bir bölümünü oradan yürüttüğü (Secde 32/5) bir mekan..

Allah’a ortak koşanlar için neredeyse çatlayacak olan (Meryem 19/90) bir mekan..

Cinlerin gökten melek konseyindeki üyelerin kendi aralarındaki gündemini takip edip (Zümer 38/69) bilgilere virüs karıştırmak için kulak hırsızlığı yapmaya yeltendiğinde (Hicr 15/18) sayılarını Allah’tan başka kimsenin bilmediği orduların bir bölümü ile (Müddessir 74/31) kendilerine kuvvetli ve donanımlı ordular ile (Cin 72/8) gönderilen alev topu (Hicr 15/16) ve devamlı azabı da olan (Saffat 37/10) bir mekan…

Yeryüzüne bir ölçü ile (Mü’minün 23/18) tatlı (Furkan 25/48) hijyen (Nahl 16/10) tuzsuz (Vakıa 56/70) indirilen suyun sadece insana değil, toprağa (Yasin 36/33) hayvanlara (Naziat 79/33) ve her şeye düzenli taksim edilen (Furkan 25/50) Allah istemezse suyunu esirgeyecek (Mülk 67/30) olan bir mekan..

Yerin ve göğün yaratılışı insanları yaratamaya göre daha hacimli olan(Mümin 40/57) bir mekan.. –Biz insanlığın algısına göre tabi ki. Yoksa Allah’ın bir iş yaparken büyük iş küçük iş diye ayrım yapmaz, zira o her şeye kadirdir (Bakara 2/109)

Rüzgarın yağmur yüklü bulutları itmesi ile meydana gelen yağmurun ölmüş toprağa hayat müjdelemesi (Â’raf 7/57) bazı meslek gruplarını sevindiren (Rûm 30/48) bir mekan..

Kıyamet zamanı aniden (Muhammed 47/18) yarılarak (Müzzemmil 73/18) rol değiştirecek olan (İbrahim 14/48) fıtrat değiştirip (İnfitar 82/1) bulutları ile yarılıp meleklerin ineceği (Furkan 25/25) çalkalanıp (Tur 52/9) kapılar oluşturacak olan (Nebe’78/19) rulo kâğıdı gibi dürülecek olan (Enbiya 21/104) bir mekan…

Dua ile..

Beyaz Önlüklü, Siyah Stetoskoplu ve Mavi Doktor Dosyalı Bay ve Bayan Gülümseyen Doktor

Hafızlığı Kodlama Metodları Hakkında Bilgi Almak İstermisiniz!

Aklınıza takılan ve sayfamızda cevap bulamadığınız tüm sorularınızı sormak ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki butona tıklayarak iletişime geçebilirsiniz

Detaylı bilgi ve Satın almak için iletişime geçebilirsiniz!