CEHENNEMİN YAŞAM STANDARTLARI!

CEHENNEMİN YAŞAM STANDARTLARI!

Allah’u Teâla insanı yarattıktan sonra onların kolayca anlayabileceği (Kamer 54/17-22-32-40) bir tarzda, ayrıca hidayet kaynağı olan kitabı (Nahl 16/64) müjdeleyici ve uyarıcı (Ahzâb 33/45) bir Peygamberi de göndererek kendi kanunlarını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır.(Hûd 11/1)

İnsana doğru ve yanlış yolu göstererek hangi yola gideceğinin kararını kendi hür iradesi ile vermesi istenmiş (İnsan 76/3) bu kararın sonucu olarak yaptığı eylemlere göre mahşerde hangi kategoride sahne alacağı bildirilmiştir.(Şûrâ 42/7-)

Cehennemî yaşamın rezervi aslında dünyadan yapılmış olup, ölüm esnasında Meleklerin yüzlerine ve arkalarına vurması ile başlayan (Enfâl 8/50-) ellerini uzatıp ruhunu çıkartılması ile devam eden (En’âm 6/93) onların ölüm esnasında tekrar dünyaya dönüp iyi işler yapmak için yalvarıp (Mü’minûn 23/100) ama hiçbir gücün onları geri döndürememesi ile (Vâkıa 56/87) son bulan ilk yolculuk hatırasının ardından…..

KONUKLARINI uzaktan gören cehennemin öfke krizine girip kükremesi (Furkân 25/12) günahların çeşitliliğine göre tasnif edilen yedi kapı kapasiteli (Hicr 15/44) ve her birinin girişleri oldukça dar olan (Furkân 25/13) içindeki ateşe zaman zaman müdahale edilip arttırılan (İsrâ 17/97) bir mekan!

Doymak bilmeyen yapısı ile dile gelen (Kaf 50/30) etrafı duvarlar ile çevrili (Kehf 18/29) içinde kuyusu olan (Meryem 19/59) üzeri uzun sütunlarla kaplı (Hümeze 104/9) kapıları kilitli (Beled 90/20) bir mekan!

Elleri ve ayakları uzun zincirlerle (Hâkka 69/32) aynı zamanda günahkarların birbirlerine bağlı (İbrahim 14/49) yaka paça itilip kakılarak (Rahmân 55/41) ve oraya girenin ağzından lanet cümleleri dökülecek olan (A’râf 7/38) bir mekan!

İnsanın ayaklarının altından ve başının üstünden (Ankebût 29/55) yanlarından ve arkasından (Tevbe 9/35) yani dört bir çevresinden azaba hedef olan ve her birini inim inim inlettikten sonra (Enbiyâ 21/100) nefes nefese bırakıp hıçkırıklara boğan (Hûd 11/105) bir mekan!

Derilerine konuşma izini verilip her şeyi anlattıktan sonra (Fussilet 41/20-21) yanmaya başlayan yandıkça soyulan derilere, azabı tekrar tatmaları için yenilenme emri verilen (Nisâ 4/56) ateşin etkisinden dolayı dişleri dışarı çıkartan (Mü’minûn 23/104) ateşin bir annenin yavrusunu sarmaladığı gibi sarmalayan (Kâri’a 101/9) bir mekan!

Acıdan dolayı oradan çıkma teşebbüsüne yeltenip engellenen ve “azabı tatmanız gerek” diye geri iade edilen (Hac 22/22) azabın hafifletilmesi için bir güne bile razı olunup görevliye dil dökülen (Mü’min 40/49) bir mekan!

Hararetten dolayı su istenilen (A’râf /50) karşılığında ise boğazından aşağı bir türlü geçmeyen (İbrahim 14/16-17) geçse bile bu seferde bağırsakları parçalayan (Muhammed 47/15) yüzü tanınmaz hale getiren iğrenç bir irinli su ile servis yapılan (Kehf 18/29) bir mekan!

Açlığını bile gidermeyen dikenli çalılar (Gaşiye 88/6-7) yenildiğinde erimiş maden gibi karını kaynatan (Duhân 44/45) kökleri cehennemin en alt zemininden beslenen (Sâffât 37/64) zehirli bir ağaç olan (Duhân 44/43) yemek menülü bir mekan!

Derdini anlatacak yakın bir dostu bile olmayan (Hâkka 69/35) faydasız dostlardan dolayı öz eleştiri yaptıran (Furkân 25/28) kendilerini yoldan çıkaranlara azabının kendisinden fazla olmasını isteten (Ahzâb 33/68) bir mekan!

Ölüm esnasında yalvarmalı nakaratların (Mü’minûn 23/100) cehennemin içinde de devam ettirtten (Fâtır 35/37) bir mekan!

Kendi bedenleri ile uyumlu elbisenin (Hac 22/19) hemen tutuşup alev alan ve yüzünü dağlayan özelliği ile (İbrahim 14/50) ölümün temenni edilip “Ret” kararı verilen ölümsüzlük diyarı (Furkân 25/14) bir mekan!

Ya Rabb! Kurtuluşu olmayan cehennem azabını bizlere gösterme.(Furkân 25/65)

Zihin dünyamda bir yığın ayetler olmasına rağmen, yüreğimin takatı bu kadarına dayanabildi.

ALLAH’IM BENİ AFFET.

Beyaz Önlüklü, Siyah Stetoskoplu ve Mavi Doktor Dosyalı Bay ve Bayan Gülümseyen Doktor

Hafızlığı Kodlama Metodları Hakkında Bilgi Almak İstermisiniz!

Aklınıza takılan ve sayfamızda cevap bulamadığınız tüm sorularınızı sormak ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki butona tıklayarak iletişime geçebilirsiniz

Detaylı bilgi ve Satın almak için iletişime geçebilirsiniz!