ANNE-BABALAR VE EVLATLAR

ANNE-BABALAR VE EVLATLAR

Allah’u Teâla kendisine itaatten sonra –namaz dan bile önce- anne-babaya iyilik ve güzellik yapmayı insanlığın her döneminde gündeme getirmiştir. (Bakara 2/83)

Babasını hiç görmediği, annesinin ise altı yaşında kaybettiği bir peygambere ve insanlığa “Anne babaya” iyi muamelede bulunun” emrini (İsrâ 17/23) anlamayıp ıskalayan evlatlar…

Eşi ile birbirine yakınlaşıp hamile kalan kadının (Â’raf 7/189) yavrusunu karnı burnunda taşıyıp (Lokmân 31/14) bin bir meşakkat ile doğurup sonrada en az iki yıl emziren (Ahkaf 46/15) şefkat kanatlarını çocuğu için seferber eden ama bunları unutup anne babasına karşı kaba sözler söylemekten geri durmayan (Ahkaf 46/17) evlatlar…

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e infak ile ilgili soru gelince, Allah'ın cevabı kendisi verdiği ve infak için; “Anne babaya yapılan maddi manevi her türlü destektir” sözünü bilmeyen (Bakara 2/215) evlatlar…

Rahimin içinde bulunan “amniyon, koriyon, decidua” denen aynı zamanda çocuğu saran ve kollayan üç karanlık zarın içinde yaratılıştan yaratılışa geçiren (Zümer 39/6) Allah’ın kendisine vasiyet/emanet olarak bıraktığı (Ankebût 29/8) ve Allah’tan hemen sonra anne babasına şükür etmesini öğütleyen (Lokmân 31/14) bu davranışına da Allah’u Teâla tarafından “salih amel” kategorisinde değerlendirildiğinin bilincinde olmayan (Ankebût 29/9) evlatlar…

Anne babanın içine sevgi, şefkat ve merhametin aslında Allah’ın insanoğluna nakşettiği ayetleri olduğunu idrak edemeyen (Fussilet 41/53) evlatlar…

Dünyada onların aleyhinde yaptıkları her şeyin kendilerine kötülük olarak dönmesini (Fâtır 35/43) dolayısıyla dünyasını mamur etmediği için mahşerde de anne babasından köşe bucak kaçacak olan (Abese 80/35) evlatlar…

Bedenen buluğa ve akılca rüşte gelmiş olmasına rağmen hem anne babasının zatına, hem de onların elde ettiği maddi manevi nimetlere dua edip onlara hoş görü ile muamele eden, bu tavrının günahlarının affına sebep olup (Ahkaf 46/15-16) Allah’ın rahmetine nail olma ve salih insanların listesine girebilme umudunu zinde tutan (Neml 27/19) evlatlar…

Anne babasının yaşlılıklarında -onların duygusallığını da göz önünde bulundurarak- kendilerini merhamet ve rahmetten oluşmuş güzel ve tatlı söz söyleyen onlara tevazu kanatlarını geren, küçükken kendisine yapılan şefkat dokunuşlarını unutmayıp Allah’tan anne babasına da aynı muameleyi yapmasını cânı gönülden isteyen (İsrâ 17/24) evlatlar…

Babasının hakaret dolu sözlerine karşı yine de ona esenlik ve güvenlik duygusu verip, onu kırmayan (Meryem 19/46-47) evlatlar..

BUNUN YANI SIRA doğum yaklaşınca doğumunun rahat olmasını, dünyaya gelen evladını sağlıklı ve kusursuz eline alması durumunda Allah’a karşı görevlerini yerine getirmeye söz veren ama evladı dünyaya geldiğinde onun sevgisini, Allah’ın sevgisinin önünde tutan (Â’raf 7/190) anne babalar…

Kendilerinin Allah’a isyan! içerikli emirlerini evlatlarından yerine getirmesini isteme ihtimali olan (Lokmân 31/14) evlatları arasında sergilediği sevgi ve adaleti, diğer evlatları arasında yanlış anlaşılmaya zemin hazırlamayan (Yûsuf 12/8) cehennemde çıra olmamaları için çaba sarf eden (Tahrîm 66/6) anne babalar…

Evlatların birer imtihan olduğunu unutup (Enfâl 8/28) onların kendilerine düşman olabilme ihtimaline karşı tedbirli bir duruş sergilemeyi, büyüklük yapıp onları affetmenin daha hayırlı olduğunu idrak edemeyen (Teğâbûn 64/14) evlatları tarafından kendilerine doğru bilgi verildiğinde onları kale almayan (Meryem 19/46) anne babalar…

Ölüm esnasında bile evlatlarının dini eğitimini düşünmesi gereken (Bakara 2/133) ama Allah’ın kendilerine vermiş olduğu dünyalık malların Allah’ı hatırlatmadığı için (Münâfıkûn 63/9) çocuklarına doğru ve sağlam bilgi veremeyen, dolayısıyla onları hurafelere mahkum edip zürriyetini zayıf bırakması şöyle dursun (Nisâ 4/9) mahşerde kendisini kurtarmak için evlatlarını bile feda edecek kadar ileri gidecek olan (Me’âric 70/11) anne babalar…

Kızı için uygun, dini hassasiyeti olan bir damat adayı ile karşılaştığında kızının yuvasını kurmak için gerekirse ilk teklifi sunacak kadar donanımlı (Kasas 28/27) onlara ve torunlarına da duayı esirgemeyen (Furkân 25/74) anne babalar…

Hayatının bir döneminde tek başına kalma endişesi taşıyan, evladı, gelini, damadı ile beşeri münasebetlerini iyi ayarlayıp yanlız başına kalmaması için Allah’a dua eden (Enbiyâ 21/89) anne babalar…

Beyaz Önlüklü, Siyah Stetoskoplu ve Mavi Doktor Dosyalı Bay ve Bayan Gülümseyen Doktor

Hafızlığı Kodlama Metodları Hakkında Bilgi Almak İstermisiniz!

Aklınıza takılan ve sayfamızda cevap bulamadığınız tüm sorularınızı sormak ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki butona tıklayarak iletişime geçebilirsiniz

Detaylı bilgi ve Satın almak için iletişime geçebilirsiniz!