ALLAH'I TANIMIYORUZ Kİ !

ALLAH'I TANIMIYORUZ Kİ !

İnsanoğlunun kendisini gözetleyen bir zat olduğunu unutması ile (Haşr 59/19) işlenmeye başlayan, işlenmeye devam edildikçe kalbin üzerine kara bir leke meydana getiren (Mütaffifîn 83/14) günahlar…

Geçmişine istiğfar ve mevcut haline tövbe edeni affeden (Hûd 11/1) samimi müminleri her zaman Cebrail ile destekleyen (Mücadele 58/22) insanın duasına karşılık verecek kadar yakın (Bakara 2/186) onların iman etmesindene memnuniyet duyan (Zümer 39/7) dünyanın en kötü işini bile yapsa tövbe edip sebat gösterdiği takdirde onları örten (Zümer 39/ 35) Allah..

Karanlığın ıssızlığından faydalanarak kendisinin razı olmayacağı tarzda istişare yapanların hemen yanı başında olan (Nisâ 4/108)) hatta üç kişinin fısıldaştığı bir ortamda dördüncüsü, beş kişinin fısıldaştığı bir ortamda altıncısı, olup (Mücâdele 58/7) konuşulanları çok yakından duyan (Sebe’ 34/50) Allah…

Her daim diri olup tüm kainatı ayakta tutan, ne gaflete dalan, nede uyuklayan (Bakara 2/255) beslenme ihtiyacı olmayan (En’âm 6/14) her gün yeni bir işte olup (Rahmân 55/29) hiç bir zaman yorulmayan (Kaf 50/38) herkesin yaptıklarından haberdar olup (Hadîd 57/10) onları unutmayan (Mücâdele 58/6) hesap için herkesi tek tek çağırıp (Meryem 19/95) herkese yetecek kadar zaman ayıracak olan (Rahmân 55/31) Allah..

Yeryüzünü ve gökyüzünü yok olmaması için ayakta tutan (Fâtır 35/41) gökyüzünü uyumlu ve kusursuz yapan (Mülk 67/3) henüz yaratılmamış olan varlıklara bile talimat verip onlara bu talimatları duyurup harekete geçiren (Meryem 19/35) yeryüzünü sarsıp içindekileri fırlatmaması için (Lokmân 31/10) dağları yeryüzünün balansı yapan (Nazi’ât 79/32 Allah..

Mülkünde tek (İhlas 112/1) eşi ve çocuğu olmayan (En’âm 6/101) ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran (Âl-i İmrân 3/27) tüm şefaatlerin (Zümer 39/44) ve gaybın tapusu kendisinde olan (En’âm 6/59) Allah…

Toprağa indirdiği su ile tadı, rengi, kokusu, şekli birbirinden farklı olan meyveleri çıkaran (Ra’d 13/4) hayvanları kendi hizmetleri için kullandıran (Yâsîn 36/72) dahası hayvanın dışkısı ile bağırsakları arasından boğazı tahrip etmeyen süt çıkaran ( Nahl 16/66) Allah…

Bebek olan peygamber adayının annesine, bebeği denize bıraktırıp yine kendisine kavuşturan (Kasas 28/7) büyüdüğünde ise düşmana karşı denizi yarıp ortasında kuru bir yol açan (Tâhâ 20/77) her bir dalgasını büyük dağ gibi yapıp yardım eden (Şu’arâ 26/62) merhamet sahibi olan (Mâide 6/38) Allah..

Ziraatta çağının müreffeh ivmesini yakalayan (Şu’arâ 26/147-148) dağları yontup güvenlikli evler inşa eden Semûd kavmini (Hicr 15/82) büyük cüsselerine güvenerek (Â ‘raf 7/69) kendilerinden daha kuvvetli kimsenin olmadığını iddia edip meydan okuyan Âd kavmini helak eden (Fussilet 41/15) Allah…

Cinsel ahlaksızlıkta zirve yapan Lût kavmini (Ankebût 29/29) bebek katili olan ve evlat acısı çektirtmek için kadınları sağ bırakan (İbrahim 14/6) ticaretleini hile karıştırıp halkın mallarının değerini düşüren ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaran Medyen halkını (Su’ârâ 26/181-182-183) büyük şatolar sahibi Firavun’u helak eden (Fecr 89/10) azap etmek için sabah vakitlerini tercih eden (Hûd 11/81) azabı da çok çetin olan (Hicr 15/50) Allah..

AİLE münasebetleri bozulmuş ve boşanmaya karar vermiş karı-kocanın tekrar niyetlenip yuvayı kurtarmak için bir araya gelmeleri durumunda onlara yardım edecek (Nisâ 4/35) Allah’a karşı bilinçli olup kulluk görevlerini yaptıklarında ise mutlaka bir yol gösterecek olan (Talâk 65/2) Allah…

Kimin hamile kaldığını, kimin erken doğum yapacağını, kimin birden fazla doğuracağını (Ra’d 13/8) kime erkek çocuk, kime kız çocuk, kimine her ikisini birden veren, kimine de hiç çocuk vermeyen (Şûrâ 42/49-50) Allah…

Ve son söz ; Allah’ın sözlerini yazmak için denizlerin tümü mürekkep olsa önce denizler biter, Allah’ın sözlerin bitmesine yine de sıra gelmezdi.(Kehf 18/109)

Beyaz Önlüklü, Siyah Stetoskoplu ve Mavi Doktor Dosyalı Bay ve Bayan Gülümseyen Doktor

Hafızlığı Kodlama Metodları Hakkında Bilgi Almak İstermisiniz!

Aklınıza takılan ve sayfamızda cevap bulamadığınız tüm sorularınızı sormak ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki butona tıklayarak iletişime geçebilirsiniz

Detaylı bilgi ve Satın almak için iletişime geçebilirsiniz!