MAHŞER GÜNÜNE MERHABA...

MAHŞER GÜNÜNE MERHABA...

İnsanoğlunun dünyaya gelmeden önceki yokluk alemine Allah’ın ölü dediği (Bakara 2/28) hayatı takdir edilen zamana kadar dünyada yaşamış olan (En’âm 6/2) insanlığın ölümü ile (Ankebût 29/57) ilk sür borusuna üflenerek (Neml 27/87) ve şuan ki gökyüzünü rulo kağıdı gibi sarılıp sistemin devre dışı olacağı (Enbiyâ 21/104) bir güne merhaba....

İkinci sûra üfürülerek kalkış startı verilen (Zümer 39/68) yer ve göğün başka bir formata bürünüp yeni bir hayatın dizaynı ile başlayacak olan (İbrahim 14/48) bir hayata merhaba…

İnsanların birbirlerine konuşmaya ve sevdiklerine dönmeye vakit bulamayacak kadar (Yâsîn 36/50) aniden (Muhammed 47/18) kulakları sağar eden (Abese 80/33) korkunç bir ses ile (Yâsîn 36/49)) meydana gelen büyük bir depremin (Hac 22/1) etkisiyle dağların yeryüzü ile çarpışacağı (Hâkka 69/14) bir güne merhaba…

Artçı sarsıntılar ile devam edecek olan (Nazi’ât 79/7) dağların un ufak olup (Tâhâ 20/105) bulutlar gibi yürümesi (Neml 27/88) yün gibi savrulması (Me’âric 70/9) gökyüzünün ise maden gibi erimiş bir hale bürünecek olan (Me’âric 70/8) bir güne merhaba…

Yıldızların (Mürselât 77/8) ve Ay’ın ışıkları söndürlüp (Kıyâmet 75/8) Güneş’in defteri dürüldüğü (Tekvir 81/1) Ay ile Güneş’in bir araya getirildiği (Kıyâmet 75/9) av yapan ve avlanan hayvanların bile bir arada bulunduğu (Tekvir 81/5) yeryüzü hesaba hazır, dümdüz ve bomboş (Tâhâ 20/106) insanların ruhları ve amelleri eşleştirildiğinde (Tekvir 81/7) “Bu günün hesabından acaba nereye kaçsak” diyeceği (Kıyâmet 75/10) ama hiçbir kimseye hurma çekirdeğinin üzerinde bulunan nokta kadar dahi haksızlık yapılmayacağı (Nisâ 4/124) bir güne merhaba…

Din adına konuşan Allah’ın dediğini demeyip, demediğini diyerek Allah’a iftira atan hocaların herkesin huzurunda lanetleneceği (Hûd 11/18) bir güne merhaba…

Peygamberlerinde hesaba çekilip (A’râf 7/6) ümmetleri kendilerine neler dediği sorgulanacak olan (Mâide 5/109) Peygamberlere ve imanlarına uyumlu amel işleyenler insanlara yardım edileceği (Mü’min 40/51) bir güne merhaba…

Hamile kadınların düşük yaptığı, insanları sarhoş gibi dengesini kaybettiği (Hac 22/2) küçücük bebekleri bile ak saçlı ihtiyara çevirdiği (Müzzemmil 73/17) herkesin feryatları birbirine karışmış (Mü’min 40/32) pişmanlıklarını içinde gizletecek (Seb’e 34/33) ve bu yetmeyip parmaklarını ısırttıran (Furkân 25/27) pişmanlığını moralleri alt üst edip yüzlere yansıyan asık suratlı (İnsan 76/10) bir güne merhaba…

Adaletin ve kesin hükmün ortaya çıktığı (Secde 32/28) insanlığa vaat edilen (Sebe’ 34/29) zillet içinde diz çökerek pes etmiş (Câsiye 45/28) alış verişinin ve torpilin olmayacağı (Bakara 2/254) dolayısıyla mal varlığı ve aşiret kalabalığının fayda etmeyeceği (Şu’arâ 26/88) geri dönüş ve sığınacak yer olmayan (Şûrâ 42/47) bir güne merhaba…

İnsanın kurtulmak için; yeryüzü dolusu mücevheratı (Âl-i İmrân 3/91) çok sevdiği eşini, ve çocuklarını, anne babasını (Abese 80/34-35-36) kendisine sahip çıkmış yakınlarını, hatta yeryüzüne gelmiş geçmiş tüm insanlığı (Me’âric 70/13-14) takas olarak vermesini isteyeceği bir güne merhaba…

Dünyada kalış zamanını, bir gün veya yarım gün (Mü’minûn 23/113) gündüzün bir saati (Ahkaf 46/35) hatta kuşluk vakti kadar zannedilen (Naziât 79/46) mahşer gününü göz kapaklarının açıp kapamaktan bile daha yakın olduğu dünya hayatında belirtilen (Nahl 16/77) bir güne merhaba…

Allah’ın azametinden dolayı sesler kısılmış ve sadece fısıldaşmaların duyulduğu (Taha 20/108) Meleklerin bölük bölük inip (Furkân 25/25) sıra sıra saf tuttuktan sonra (Fecr 89/22) konuşmanın sadece izine tabi olacağı (Nebe’ 78/38) bir güne merhaba…

Kıyametin çabucak gelmesini isteyenlerin (Şûrâ 42/18) amel defterlerinin konuştuğu (Mü’minûn 23/62) sol tarafından (Hâkka 69/25) ve arkasından verildiği defterlerini görenlerin ölümü isteyeceği (Hâkka 69/28--İnşikak 84/10-11) her şeyi o kadar belli olup hesabını görmeye bile değmeyecek! olan insanların olacağı (Rahman 55/39) bir güne merhaba…

Amel defterinin mikro ve makro düzeyde her şeyi kaydedip hiçbir şeyi “Es” geçmemesine hayran kalan insanoğlu (Kehf 18/49) yaptıklarını unutup hatırlatılması üzerine (Mücâdele 58/6) amellerin insanın kendisini rehin aldığını görünce (Tûr 52/21) bir kısım insanın toprak olmaya özlem duyacağı (Nebe’ 78/40) bir güne merhaba…

Sonuç olarak, insanlığın dirilmesi (Zilzâl 99/2) bir kişinin dahi kalmadan ( Kehf 18/47) herkesin bir araya gelinip toplanması (Sebe’ 34/40) bilgilendirilme yapılıp (Fussilet 41/20) amellerin Allah’a sunulmasının ardından (Hûd 11/18) sınav sorularının Kur’an-ı Kerim’den gelmesi ile sorgunun başlaması (Zührüf 43/44) sonuçlar için hassas terazinin kurulup (Enbiyâ 21/47) değerlendirilmenin ardından (A’râf 7/8-9) insanın hak ettiği yere sevk edileceği (Zümer 39/71-72) bir güne merhaba..

Dua ile…

Beyaz Önlüklü, Siyah Stetoskoplu ve Mavi Doktor Dosyalı Bay ve Bayan Gülümseyen Doktor

Hafızlığı Kodlama Metodları Hakkında Bilgi Almak İstermisiniz!

Aklınıza takılan ve sayfamızda cevap bulamadığınız tüm sorularınızı sormak ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki butona tıklayarak iletişime geçebilirsiniz

Detaylı bilgi ve Satın almak için iletişime geçebilirsiniz!