TAM AKSİNE KUR’AN, HAYATIN HER ALANINDA

TAM AKSİNE KUR’AN, HAYATIN HER ALANINDA

Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından (Ra’d 13/1) Ramazan ayının ( Bakara 2/185) bir gece yarısında (Kadir 97/1) tüm insanlığa hitaben (Yûnus 10/57) apaçık ( Yûsuf 12/1) fasih bir Arapça ile (Zümer 39/28) güvenilir olmanın yanı sıra (Şu’arâ 26/193 ) çok güçlü ve itibarlı olan (Tekvîr 81/20) Cebrail tarafından peygamberin kalbine indirilmiş (Bakara 2/97) bir kitaptır.

Allah’tan başkası tarafından indirilmediği için, içinde ihtilaf da olmayan (Nisâ 4/82) aksine insanların ihtilaf ettikleri konularda çözüm üreten (Nahl 16/64) ruhsal kavrayışını doğru bilgi ile şekillendirmiş Hristiyan ve Yahudi din adamlarının bile ilgisini çeken (Ankebût 29/49) bir kitap…

İnsanlığa hayat (Yâsîn 36/70) ve ışık veren (Nisâ 4/174) doğru ile yanlışı birbirinden ayırdığı için (Furkân 25/1) insanlığı karanlık çağın yanlış ideolojilerinden sıyırıp, aydınlıklara (Hadîd 57/9) ve tek doğruya götürmek için (İsrâ 17/9) çeşitli örnekler ile desteklenmiş (Rûm 30/58) bir kitap…

Genelde tüm insanlığa bir açıklama (Âl-i İmrân 3/138 ) özelde ise sırası ile mümine (Yûnus 10/57) müslümana (Nahl 16/102) muttaki olanlara (Bakara 2/1) muhlislere hidayet kaynağı (Lokmân 31/3) iman etmeyi isteyen adaylara ise bir rahmet olduğunu bildiren (Ankebût 29/51) bir kitap…

Allah’tan bir mektup (Hûd 11/1) insanlığa bir şeref (Enbiyâ 21/10) insanların sinelerinde olan yanlış düşüncelerin tedavisi için bir şifa (Yûnus 10/57) öğretilerine sımsıkı sarılanların (Zühruf 43/43) yapacağı tebliği cihadın en büyüğü sayan (Furkân 25/52) hiçbir harfin değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen (Yûnus 10/15) korunmuş ve korunacak (Hicr 15/9) bir kitap…

Ayetlerin arka planının düşünülmesi için (Sâd 38/29) kolaylaştırılmış (Kamer 54/17) kolay olduğu için de her yerinden (Müzemmil 73/20) ağır ağır okunması istenen (Tâhâ 16/114) bir kitap…

Hayatın her alanına nüfuz ettiği için yeni bilgiler üreten (Şu’arâ 26/5) karayolları (Nûh 71/20) deniz yolları (Bakara 2/164) ve hava yolları alanında geleceğe yön veren (Nahl 16/79) bir kitap...

Tıp biliminden (Ra’d 13/8) Jeoloji bilimine (Kaf 50/7) Zooloji biliminden (Nahl 16/66-69) Astronomi bilimine (Furkân 25/61) Botanik biliminden (Fâtır 35/27) Biyoloji bilimine (Nûr 24/45) Embriyoloji biliminden (Mü’minûn 23/14) Psikoloji bilimine kadar (Tevbe 9/25) bir çok alanla ilgili bilgi veren bir kitap…

Devletin yönetiminden (Kasas 28/4) eğitim özgürlüğüne (Bakara 2/114) liyakatli olan bireylerin (Nisâ 4/58) sınav sistemi ile yerleştirilmesinden (Bakara 2/124) askerî emir komutaya (Neml 27/32) bağımsız yargıdan (Nisâ 4/135) medya ahlakına kadar (Nisâ 4/148) geniş bir yelpazeye hitap eden bir kitap…

Aile münasebetlerinde bireylerin karşılaştıkları sorunlara çözümler üreten (Nisâ 4/34-35) cinsel disiplini kontrol altına alıp (Bakara 2/222-223) homoseksüellikten men eden (Â’raf 7/81) kadın haklarında devrim yapıp (Nisâ 4/7-32) kadının dişiliğini değil kişiliğini ön planda tutan (Nûr 23/30) bir kitap…

Servet sahiplerini (Kasas 28/78) liberalizmin elinden kurtaran (Hûd 11/87) fakir fukaranın, zenginlerin mallarında hakkı olduğu bilinci ile (Zâriyât 51/19) başa kakmadan ve onları incitmeden (Bakara 2/264) empati yaparak onlara yardım etmesi telkin edilen (Haşr 59/9) bir kitap…

Alışverişlerin kayıt altına alınma prensibinden (Bakara 2/282) çevre düzenlemesinin organizasyonuna ve yeşili muhafaza etmenin ehemmiyetine kadar bir çok konuya değinilen (Â’raf 7/19) bir kitap…

Devletin her alanda teknoloji ile güçlü hale gelip (Enfâl 8/60) mimarlık sektöründe örnek projeler sunan (Â’raf 7/74) hayatın her safhasında yeni icatlar geliştirmesi istenen (Nahl 16/8) ve tüm insanlar için örnek bir kimlik portresi çizen (Bakara 2/143) bir kitap…

İnsanın benliğindeki ''ben''i, yine benliğindeki ''ben''e çağıran (Mâide 5/105) bir kitap…

Beyaz Önlüklü, Siyah Stetoskoplu ve Mavi Doktor Dosyalı Bay ve Bayan Gülümseyen Doktor

Hafızlığı Kodlama Metodları Hakkında Bilgi Almak İstermisiniz!

Aklınıza takılan ve sayfamızda cevap bulamadığınız tüm sorularınızı sormak ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki butona tıklayarak iletişime geçebilirsiniz

Detaylı bilgi ve Satın almak için iletişime geçebilirsiniz!